پاورپوينت با عنوان اقتصاد اسلامی

پاورپوينت با عنوان اقتصاد اسلامی

پاورپوينت با عنوان اقتصاد اسلامی

پاورپوينت با عنوان اقتصاد اسلامی در 18 اسلايد قابل ويرايش

 

زكات

اسلام براى كم كردن فاصله طبقاتى در ميان مسلمين قانون «زكات» را تشريع كرده و به ثروتمندان دستور داده است تا سهم عادلانه اى از اموال و درآمدهاى فردى خود را به عنوان زكات به بيت المال اسلام بپردازند. اين اموال كه روى هم رفته، رقم مهمّى را تشكيل مى دهد، نقش مؤثّرى در مبارزه با فقر و كم كردن فاصله طبقاتى و كمك به عمران و آبادى دارد.

در سخنان پيشوايان اسلام مى خوانيم كه مقدار «زكات» به قدرى دقيق تعيين شده كه اگر همه كسانى كه زكات بر آنها واجب است به وظيفه خود عمل كرده و آن را بپردازند مى توان بكلى فقر را از جامعه اسلامى ريشه كن ساخت. وجود فقر تنها به خاطر اين است كه عده زيادى از اطاعت اين دستور حياتى امتناع می ورزند و آنها در پيشگاه خداوند بزرگ مسئولند.

 

مصارف هشتگانه زكات، اهمّيت و نقش تشريع اين حكم اسلامى را در ساختن يك اجتماع سالم منعكس مى سازد. قرآن مجيد در آیه 60 سوره توبه اين «موارد هشتگانه» را چنين شرح مى دهد:

زكات اموال بايد تنها در مورد

«فقيران»،

«مستمندان»،

«كسانى كه براى جمع آورى آن مى كوشند» (به تناسب كار و زحمتشان)،

«جلب و جذب غير مسلمانان به اسلام»،

«خريدن و آزاد ساختن غلامان»،

«اداى دين بدهكارانى كه از پرداختن بدهى خود عاجزند»،

«افرادى كه در سفر وا مانده اند»

و «در راه خدا» (هرگونه كار خير و عام المنفعه) مصرف گردد.

با توجّه به اين كه مصرف اخير (فى سبيل الله) كه يكى از مصارف هشتگانه زكات است مفهوم وسيعى داشته و كليّه امور عمرانى، گسترش فرهنگ، بهداشت، ساختن پل ها، راه ها، بيمارستان ها و مدارس را شامل مى گردد، نقش مهمّ اين ماليات اسلامى، در عمران و آبادى به خوبى آشكار مى شود.